Tale med spørgsmål fra gæsterne

Gæsterne stiller spørgsmål til hovedpersonen, som svarer. Undlades nogle detaljer, eller hele sandheder, så supplerer taleren. Svares der rigtigt på 7 ud af 10 spørgsmål, vinder hovedpersonen en gave.

Fremgangsmåde

Denne tale kan bruges i mange sammenhænge også fødselsdage selvfølgelig, men som udgangspunkt er den her lavet til en konfirmation. En far holder tale til sin datter.

På forhånd udleverer han et kort til 10 mænd i selskabet, hvorpå der står et spørgsmål til konfirmanden.

Spørgsmålene omhandler selvfølgelig nogle sjove episoder og historier fra datterens liv! Faderen uddyber svarene med små historier, eller korrigerer hendes svar, hvis det ikke er hele sandheden, hun får frem.

Svarer konfirmanden rigtigt på 7 ud af 10 spørgsmål, så vinder hun sin cykel eller hvad gaven nu er.

Husk

Denne tale kan bruges af selv de mest tale-forskrækkede. Det er bare et spørgsmål om at komme i gang.

Print Friendly, PDF & Email