Tændstikæsken

En enkelt lille hyggelig leg som hurtigt kan arrangeres.

Fremgangsmåde

Den person der begynder legen lægger sin tændstikæske på kanten af et bord med Tordenskjoldssiden opad. 

Herefter slår man nedefra og op med pegefingeren, så æsken “flyver” op og lander på bordet. 

Point gives, alt efter hvordan æsken falder:

  • Bagsiden opad: 0 point 
  • Tordenskjold opad: 5 point 
  • På den lange kant: 10 point 
  • På højkant: 25 point

Turen afsluttes, når en deltager lander på 0. 

Vinderen er den, der først når 100 point. 

Husk:

1 æske tændstikker pr. deltager, 1 blok og 1 blyant pr. deltager.

Print Friendly, PDF & Email