Ståtrold

En fin og klassisk fangeleg, som aldrig går af mode.

Fremgangsmåde

Først afgrænses det område legen skal foregå på. Så vælges en fanger. Fangeren skal fange alle de andre, før de kan befri dem, der allerede er fanget.

Når fangeren har berørt en af de andre og sagt “ståtrold”, skal den fangede stå med let spredte ben og armene ud til siden for at markere, at han/hun er blevet taget.

De personer der endnu ikke er blevet gjort til ståtrold, kan nu befri den fangede ved at kravle gennem benene på ham/hende. Man kan ikke blive gjort til ståtrold, mens man befrier og fangeren må ikke stå vagt. Husk at skifte fanger så alle prøver. F.eks. 2 minutter til hver.

Husk

Man kan altid finde tid til en rask omgang ståtrold!

Print Friendly, PDF & Email