Smid penge væk

Der kastes til mål efter to spande.

Fremgangsmåde

De to spande placeres lige efter hinanden i en afstand, der giver deltagerne rimelig mulighed for at ramme spanden. Hver deltager får 7 mønter.

Det gælder nu om at ramme spandene. Den bagerste spand tæller to point, og den forreste tæller et point. Mønterne bliver liggende, efter de er kastet.

Når alle deltagerne har kastet alle deres mønter, så må den eller de, som har lavet flest point dele alle de mønter, der ikke er endt i nogle af spandene.

Der kastes fx 3 runder eller til der er en person, som sammenlagt har 50 point.

Det er muligt at variere på alle delene i denne leg. Der kan være flere spande, andre måder at tælle point på eller andet kasteskyts. Ja legen kan endog gennemføres med helt ned til en deltager, hvilket dog går ud over spændingsmomentet i konkurrencen!

Husk

To spande, skåle eller baljer samt mønter som kasteskyts. Der kan også anvendes sten, duploklodser, løg eller andet.

Print Friendly, PDF & Email