Røde fane

Hvis du kan smugle, lyve, løbe, gemme, forhandle, samarbejde eller undgå toldere, så skal du nok klare dig i Røde fane.

Fremgangsmåde

Legen kræver mindst 10 deltagere plus nogle arrangører. Banen er et skovområde på ca. 100×50 m alt afhængig af deltagerantallet. Der må gerne være både åbne områder og krat.

I hver ende af banen trækkes en linje, hvor man er fredet for toldere. Bag den ene linje er der købs- og baseområde. Bag den anden linje er der salgsområde. Deltagerne deles op i hold på ca. 5 personer. Hvert hold får et antal matadorpenge.

Holdene starter i købsområdet, hvor de hver får tildelt en base. Holdene kan nu for matadorpengene købe smuglergods af den af arrangørerne, som sidder i købsområdet. Det gælder om at forhandle sig til en god pris. Når holdet har købt smuglergods, gælder det om at fragte smuglergodset ned til salgsområdet, men for at gøre det skal man gennem det store åbne område, hvor tolderne hersker.

Tolderne kan være arrangører eller nogle deltagere, som er udpeget til at være toldere. Der skal være mindst 3-4 toldere. Når deltagerne er i det åbne område, kan de fanges af toldere, hvis en tolder rører dem. Når tolderne fanger en deltager, må de kropsvisitere dem og konfiskere alt deres smuglergods og deres matadorpenge.

Hvis man slipper gennem det åbne område med smuglergods uden at blive fanget af toldere eller uden at tolderne fandt smuglergodset, kan smuglergodset sælges i salgsområdet, hvor der sidder en arrangør og opkøber smuglergods. Også her gælder det om at forhandle sig til en god pris. Både køberen og sælgeren giver ofte mængderabat, og salgsprisen er altid bedre end købsprisen.

Når handlen er i hus, gælder det om at få fragtet kontanterne sikkert tilbage til basen. På den måde har man fået penge til at købe nyt smuglergods. Legen kører fx i en time. Det hold, som har flest matadorpenge har vundet.

For holdene er der mange taktiske overvejelser. Hvor meget man tør sende gennem det åbne område ad gangen? Skal der sendes lokkeduer af sted uden gods og penge? osv.

God leg med mange muligheder for at evaluere på samarbejdet efter legen mens man eventuelt spiser smuglergodset.

Husk

Matadorpenge og smuglergods. Små Haribo-slikposer er gode som smuglergods.

Print Friendly, PDF & Email