Øltimate

Spillets formål er, at man med en frisbee skal vælte de andres flasker. Gør man det skal den, hvis flaske er væltet drikke. Ja, det lyder enkelt, men det kræver sit at spille Øltimate – et yderst gennemtænkt nydelsesspil med mange regler for både begyndere og øvede. 

Fremgangsmåde

Regelsæt til Øltimate: Opstilling af bane: Der tages en ½L sodavandsflaske som placeres med bunden i vejret (uden prop så den kan skrues i jorden, men dog så løst at den kan væltes med nemhed). Herefter tager man en ½L sodavandsflaske for hver spiller og placerer disse (med toppen i vejret) i en tilpas afstand fra den første flaske, således at den første flaske danner centrum i trekanten (hvis der er tre spillere laves en trekant, 4 en firkant osv.) På hver af spillernes flaske og på midterflasken placeres en ølkapsel. 

Hovedformålet: Spillets formål er at man med en frisbee skal vælte de andres flasker. Gør man det skal den, hvis flaske er væltet drikke.

 

Regler: 

* Hver gang ens flaske vælter skal man nyde en tår 

* Frisbee’en skal altid kastes derfra hvor den lander 

* Kastes frisbee’en inde fra X-kanten, nydes det antal budte tårer hvis man ikke rammer en af de andres flasker 

* Markeres flasken uden den væltes nydes en halv øl 

* Slås kapslen af flasken uden den vælter, nydes der en hel øl 

* Væltes midterflasken er der fællesskål. Med mindre at kapslen og/eller flasken ryger udenfor xkanten. I så fald nyder de x andre en tår for hver objekt der er røget ud. Plus at den som   flasken er nærmest skal drikke dobbelt. Der må ikke kastes efter midterflasken når man står inde i xkanten 

* Lander frisbee’en med bunden i vejret udviser det dårligt kasteteknik og dette nydes med en tår til kasteren 

* Griber en modstander frisbee’en, giver dette det budte antal nyde tårer til kasteren 

* Bliver man ramt af frisbee’en uden at gribe den nyder den ramte det budte antal tårer . Det er dog ikke tilladt at direkte kaste efter andre spillere 

* Der er på alle tidspunkter tilladt med store ølmængdeindtagelser påkrævet at man tager en sympati-tår 

* Det er desuden dårlig sportsånd hvis man ikke jubler helt uhæmmet efter et rigtigt godt skud 

* Rammer man sin egen flaske nyder man selv tårene 

 

Regler for øvede: 

* Væltes en flaske og kapslen ryger tilpas langt væk skal afstanden mellem kapsel og flaske måles. Dette gøres med en officiel måleflaske, som til forveksling ligner en tom ølflaske. Måleflaskens længde kaldes en øllængde. Er kapslen mere end 8 øllængder fra flasken nydes der én ekstra tår for hver øllængder (ud over de 8) kapslen er væk 

* For hver øl der er nydt kastes den tomme flaske over skulderen. Der hvor den lander rejses flasken op. Rammes denne flaske i løbet af spillet, skal spilleren som har ramt den, gå ind i midten af trekanten og dreje den rundt i luften. Den som flaskehalsen peger på skal nyde en halv øl. Det er dog ikke tilladt at kaste direkte efter tomme ølflasker. Hvis man rammer en tom flaske ved sit bagoverkast nydes der en halv øl. Hvis en eller flere af flaskerne smadres nydes en halv øl ekstra pr flaske. 

* Havner frisbee’en langt væk fra xkanten kan de andre spillere tilbyde ekstra mængder læskende drik. Dette indebærer også stor præstige. Her er nogle begreber o Dobbelt – de andre skal nyde dobbelt hvis du rammer deres flaske o Trippelt – som ovenfor o Vilkårlig almindelig – rammes en vilkårlig sodavandsflaske nyder begge de andre en hel øl o Vilkårlig guld – som ovenfor bare med guldøl o Fuldstændig vilkårlig (alm. eller guld) – her nyder de andre hvis man rammer sin egen flaske o Trekant (tår, alm. eller guld) – rammer man inden for trekanten skal de andre nyde o Antal tårer – de andre skal nyde x antal tårer 

* Rammer man to flasker i et kast skal de andre nyde en hel øl 

* For øvede er det tilladt for de andre spillere at uddele en nyde-tår for et meget dårligt kast 

* Sodavandsflaskerne skal fyldes lidt med vand (midterflasken undtaget) 

* Det er til alle tider ikke tilladt at bevæge sig med hast. Løber man skal man nyde en tår per løbet skridt. Hop og dans kan i visse tilfælde acceptere (specielt ved et godt kast). 

* Hver gang en øl tømmes (og den er kastet over skulderen) skal man åbne en øl inde i ved midterflasken (herinde ligger også en åbner øl som skal bruges til at åbne den nye øl, handicap flaske 1 tår pr forsøg). Når øllen åbnes skal kapslen flyve op i luften. Gribes den må griberen dele en halv øl ud til en person. Åbnes øllen ikke i løbet af 3 forsøg nydes der en halv øl. I tilfælde af åbning og kapslen ikke forlader flaske mundingen drikkes en halv øl. 

* Pga. ovenstående regel skal øllerne være i glasflaske. Desuden er det ikke korrekt ølskik at drikke af dåse eller plåk. 

* Rammer man en ølkasse der står i nærheden af banen nyder man selv en tår. Der er desuden pligtfyldigt for de andre spillere at vurdere om der yderligere er dårlig kasteteknik. 

* Lander kapslen ovenpå frisbee’en nydes yderligere en halv øl, ved omvendt frisbee en hel øl. Hvis frisbeen ligger ovenpå flasken uanset grad takseres dette til en halv øl. * Lander kapslen under flasken nydes der dobbelt 

* Mister man sin egen kapsel på sodavandsflasken drikker man en tår og tager en ny. 

* Øltimate er et Gentleman Sport så spillet skal også spilles efter samme ånd 

* Tiltales en Sir eller Knight uden titel (Sir/Knight) straffes dette med en halv øl. Sirs eller Knights straffes ikke af denne regel. 

* Ved gang med frisbee i besiddelse nydes dette en tår pr. skridt. 

* Det er frivilligt at mødes i midten til øl åbning. 

* Hvis frisbee bliver fralagt efter besiddelse nydes dette med en halv øl. 

* Øl der frasættes eller tabes nydes en halv øl. 

* Hvis andre opdager væltet tom øl bagved en spiller nydes dette med en tår pr flaske 

* Happy Hour kan aktiveres eller deaktiveres ved kapsel pilning af den der nyder. Happy Hour indebærer dobbelt takst af alt. 

* Hvis midterflasken væltes af en spiller med andet end frisbee nydes en hel øl. 

* Tissepause kan indledes ved fællesbeslutning. Ellers kan enkelte spillere forlade banen dog med “Action Packed” til følge. Der må kastes efter den fraværende spillers flaske og den af de resterende spillere frisbeen lander tættest på må kaste efter tisserens flaske uanset distance til flaske (der skal dog henvises til regel 17 ved dårlig kast). 

* Grundet i at Øltimate som før omtalt er en Gentleman Sport gælder diverse biologiske regler såsom Ordning, elg-reglen samt darnay/darnøe ikke. 

* I tilfælde af spiller-spul (vomitus) drikkes der en hel øl bagefter, ellers må man betragtes som diskvalifiseret. 

 

Øltimate- historie:

Øltimate blev skabt den 17/8-00 på Lolland, Danmark. Det blev skabt af Morten Tange Olsen (morf), Anders Lauritsen og Kenneth Ovesen. Disse tre var også med i stiftelsen af D.Ø.F. (Dansk Øltimate Forening) som også har Peter Andersen som medstifter. Alle fire er i dag æresmedlemmer af D.Ø.F. og skal derfor af alle andre medlemmer tiltales SIR, når der spilles Øltimate. Det er D.Ø.F.’s rolle at sprede spillet og sørge for at der bliver opholdt god sportsånd. Spilles der Øltimate uden respekt for spillet og dets regler kan D.Ø.F. suspendere den pågældende spiller. Alle nye regler til spillet skal godkendes af D.Ø.F. Hvis du omtaler SIRs med mangel på respekt nydes der en hel øl med overværelse af tilstedeværende SIRs. 

Man kan blive medlem af D.Ø.F. ved at henvende sig på e-mail:beertimate@hotmail.comDenne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se deneller på www.beertimate.dk under ‘Medlemmer’.

Husk

Et kopi af regelsæt til dit første spil! + det rette respekt for SIRs.

Print Friendly, PDF & Email