Klisterquiz

Så skal der gang i limstiften. Her er quizzen, hvor du kan blive tvunget til at svare at pyramiderne og Nilen ligger i Polen.

Fremgangsmåde:

Hver hold/deltager får udleveret 21 brikker med quizzens svar, en “plade” med felterne 1-21 og en limstift. Efter spørgsmål nr. 1 skal deltagerne nu vælge det svar, som de mener er det rigtige, og lime på det feltet med nummer 1.

Deltagerne må selvfølgelig ikke ændre et svar, når det først er limet på pladen. Spørgsmålene er lavet således at de første spørgsmål er meget svære, mens de sidste er meget lette, så til slut kan deltagerne blive tvunget til at vælge nogen sjove svar.

Her er svarene, som skal uddeles til deltagerne inden oplæsningen af spørgsmålene begynder:

1 4 38
53 64 400
1.000.000 Danmark Egypten
Polen Iraq Kenya
Peru Thailand Elvis Presley
John D. Rockefeller John Wayne Leonardo da Vinci
Muhamed Ali /Cassius Clay Napoleon Bonaparte Sitting Bull

Her er svarpladen, hvor deltagerne skal klistre deres svar på, efterhånden som spørgsmålene bliver læst op:

Spørgsmål nr. 1 Spørgsmål nr. 2 Spørgsmål nr. 3
Spørgsmål nr. 4 Spørgsmål nr. 5 Spørgsmål nr. 6
Spørgsmål nr. 7 Spørgsmål nr. 8 Spørgsmål nr. 9
Spørgsmål nr. 10 Spørgsmål nr. 11 Spørgsmål nr. 12
Spørgsmål nr. 13 Spørgsmål nr. 14 Spørgsmål nr. 15
Spørgsmål nr. 16 Spørgsmål nr. 17 Spørgsmål nr. 18
Spørgsmål nr. 19 Spørgsmål nr. 20 Spørgsmål nr. 21


Spørgsmålene:
1. Gammastråling kan på grund af dualiteten mellem partikler og bølge beskrives som meget kortbølget elektromagnetisk stråling. Her er der tale om bølgelængder kortere end hvor mange Ångstrøm?

2. Han var ordblind og vegetar og døde som 67-årig.

3. Landet har et areal på 580.367 km² og i 1994 var befolkningstætheden på 50,9 indbyggere pr. km². Hvilket land er her tale om?

4. Ifølge det geologiske tidsskema hvor mange millioner år er det siden, at den ældre palæozoikum sluttede her på jorden?

5. Landets 3. største by hedder Trujillo og havde i 2002 ca. 750.000 indbyggere. Hvad hedder landet?

6. Hans tvillingebror, som hed Jesse Garon til fornavn, var død ved fødslen. Hvem er denne afdøde personlighed?

7. Her skal vi bruge landet, hvis hovedstad ligger på koordinaterne 13° 44′ N og 100° 30′ E.

8. En filmfølsomhed på 19/10″ efter DIN-standarden (Deutsche IndustriNorm) svarer til hvor meget efter ASA-standarden (American Standards Association)?

9. Hvem har udtalt følgende: “Naturen skabte kvinderne som vore slaver. Hvilken tåbelig ide at kræve ligeret for kvinder. Kvinder er intet andet en børneproducerende maskiner”?

10. Hvor mange gange skal man ifølge Krak køre 100 m for at komme fra Carl Nielsens Vej 1 til Vestervang 1? Begge adresser er i Århus.

11. For 6.000 år siden var landet den sumeriske civilisations vugge, men først i 1932 fik landet formel selvstændighed. Landet hedder?

12. Som ældste søn var han med til at drive familiens gård hvilket blev en fiasko, så nu måtte “The Duke” få finde noget andet at tage sig til. Hvem gemmer sig bag øgenavnet “The Duke”?

13. En hektometer svarer omtrent til hvor mange favne?

14. Her tænker vi på landet, hvor en elektriker fra stålværket i Gdansk senere blev landets præsident.

15. Han levede 1839-1937 og var mere end nogen anden manden bag Standard Oil Trust. Hvad er navnet på denne finans- og industri magnat?

16. Frem til idag hvor mange film er der udkommet i serien Lethal weapon (Dødbringende våben)?

17. Landet med Nilen, Pyramiderne, Cleopratra og Cairo. Landet har ofte haft besøg af Ib Rene. Hvilket land kan det være?

18. Han “dansende som en sommerfugl og stak som bi”, hvem er denne bokselegende?

19. Hvordan skrives en million med tal?

20. Berømt indianerhøvding, hvis navn, når det oversættes til dansk, bliver til “Siddende tyr”. Hvem er han?

21. Til slut skal vi have landet, hvor er København hovedstad?

Svarene:
1. 1
2. Leonardo da Vinci
3. Kenya
4. 400
5. Peru
6. Elvis Presley
7. Thailand
8. 64
9. Napoleon Bonaparte
10. 38
11. Iraq
12. John Wayne
13. 53
14. Polen
15. John D. Rockefeller
16. 4
17. Egypten
18. Muhammed Ali/Cassius Clay
19. 1.000.000
20. Sitting Bull
21. Danmark

Print Friendly, PDF & Email