Hvilken historie hører til hvem?

Hvor meget kan man tolke på menneskers udseende? Og hvor mange historier fra ens fortid har man undladt at fortælle og af hvilke årsager? Legen hvor de overraskende historier ser dagens lys.

Fremgangsmåde

Variant 1

Til kurset hvor man ikke kender hinanden, og derfor skal rystes sammen/lære hinanden bedre at kende. Man laver nogle grupper af 5-6 personer. Alle deltagere skal nu skrive eller fortælle 7 ting om sig selv. De 4 er sande, og de 3 falske. De øvrige deltagere skal i fællesskab finde frem til hvilke 4 ting, der er sande. Det er naturligvis sjovest, hvis man finder de overraskende historier frem.

Variant 2

Man kan også lave en lille konkurrence. Man deler deltagerne i 2 hold, vi antager, at der er 8 på hvert hold. Alle 8 på hvert hold skal nu finde en overraskende historie frem fra hukommelsen, som de i første omgang fortæller deres egne holdkammerater.

Derefter fortæller man modstanderholdet de 8 historier, og nu gælder det for dem om, at kæde de rigtige historier sammen med de rigtige personer. Hvordan man fortæller historierne, må holdet selv bestemme. Man kan fortælle en hver eller udpege 1-2 fortællere på hver hold eller noget helt tredje. Holdet der kæder flest historier sammen med de rigtige personer har vundet.

Variant 3

Til festen med vennerne som man har været sammen med mange gange, og tror man kender rigtig godt, kan man bruge denne variant. Det er sjovest, hvis man minimum er 10 festdeltagere. Festarrangøren kontakter 3-4 personer i selskabet en uge inden festen. Opgaven til de udvalgte går på, at de skal nedskrive en historie, hvor de selv indgår, som er sjov, pinlig, mærkelig, atypisk eller utrolig.

Kravet til historien er, at ingen af de øvrige deltagere kender historien. Historierne sendes inden festen til arrangøren. Til festen læser arrangøren nu historierne op uden at røbe, hvem historien omhandler. Alle skal nu prøve at gætte, hvem historierne omhandler, og vinderen er selvfølgelig den, som gætter flest hemmelige historier.

Husk

Evt. papir og blyanter.

Print Friendly, PDF & Email