Hvem er X? – 2 varianter

Klassikeren til den lange bil- eller bustur eller til den hyggelige nemme selskabsleg. 

Fremgangsmåde

Variant 1: Hvem er jeg?

En af deltagerne bestemmer sig for en X, dvs. tænker på en kendt person, som alle kender. Det kan være fx være Lars Løkke Rasmussen. Nu skal de øvrige deltagere gætte personen ved at stille spørgsmål, der kun kan svares ja eller nej til. Spørgsmålene kunne være: Er det en dansker? Er han kendt fra medierne? osv. Den person, der først gætter på Lars Løkke Rasmussen har vundet, og må bestemme næste X. Man kan aftale om det må være både personer, dyr og ting der skal gættes.

Variant 2: Lap i panden

Man kan også lave den variant, hvor en person på forhånd laver nogle sedler (Post-its) med kendte personers navne på. Alle deltagere får nu klistret en papirlap i panden, og skal derefter gætte hvem de selv er. Det vil sige, at man kan se alle de andres sedler, men ikke sin egen.

Husk

Hvis man vælger variant 2, skal man bruge nogle post-it mærkater og en blyant, ellers skal man bare huske at bruge hovedet!

Print Friendly, PDF & Email