Ballon-navneleg

Svært at lære navnene i en fart? Prøv med denne ballon-navneleg

Alle deltagere står i en cirkel i denne navneleg. En person står i midten af ringen med en ballon.

Spillet starter med, at personen i midten, siger et af de andre deltageres navne, kaster ballonen op i luften og træder ud af ringen.

Den person, der blev sagt, løber frem og skal gribe ballonen i luften igen, før den rammer jorden og sige en andens navn, osv.

Legen kan selvfølgelig også leges med en almindelig bold, så skal man bare være hurtig!

Print Friendly, PDF & Email