Admiralens skibe

Admiralerne skal styre sine skibe sikkert gennem sundet uden at de kolliderer.   

Fremgangsmåde

Deltagerne deles i 2 grupper, og placeres i hver ende af lokalet. I midten af lokalet anbringes 2 stole med cirka en meters afstand imellem.

Fra hver gruppe udsendes en deltager (et skib), som dirigeres af admiralen (der er udpeget i hver gruppe).

Skibene har bind for øjnene, og admiralerne skal kommandere med deres skibe, så de kan sejle gennem sundet mellem stolene uden at kollidere.

Den admiral som først får sit skib gennem sundet, har skaffet gruppen et point.

Hvis to skibe kolliderer, får ingen af grupperne point.

Admiralerne skal hele tiden blive bag startlinjerne.

Husk

To stole og bind til øjnene.

Print Friendly, PDF & Email